Terugbetalingen mutualiteit

Socialistische mutualiteiten

Terugbetaling

Acupunctuur is een alternatieve geneeswijze. Als lid van dit ziekenfonds kan je een terugbetaling van 10 euro krijgen voor een behandeling bij een acupuncturist.

Hoe in te dienen?

 1. Vraag je acupuncturist om een kwijtschrift.
 2. Kleef een roze klever op je kwijtschrift.
 3. Bezorg het aan ons ziekenfonds via het loket of een brievenbus.

Voorwaarden

Neutrale ziekenfondsen

Terugbetaling

Bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds kan je tot 10 euro per bezoek aan een verstrekker van alternatieve geneeskunde terugbetaald krijgen.

Hoe in te dienen?

Je kan de terugbetaling krijgen door een speciaal formulier te laten invullen door de verstrekker of door het ziekenfonds je rekeningen/attesten op te sturen.

Voorwaarden

 •  Tot een bedrag van 50 euro per jaar.
 • De verstrekker moet erkend zijn door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

Liberale mutualiteiten

Terugbetaling

Je ziekenfonds betaalt je een tussenkomst van 10 euro per behandeling terug.

Hoe in te dienen?

Vraag je acupuncturist een kwijtschrift voor de behandeling acupunctuur en bezorg het aan je ziekenfonds.

Voorwaarden

 • Per jaar kan je een vergoeding ontvangen voor 6 behandelingen.
 • Je mag deze vorm van alternatieve geneeswijze combineren met de andere vormen, maar ze mogen samen het maximum voorziene bedrag van 62 euro per kalenderjaar niet overschrijden.
 • Je moet behandeld worden door een acupuncturist die erkend werd door LM. 

Onafhankelijke ziekenfondsen

Terugbetalingen

De terugbetaling voor de verschillende alternatieve behandelingswijzen zijn combineerbaar en bedraagt 10 euro per sessie.

Hoe in te dienen?

 1. Download het formulier alternatieve behandelingswijzen en laat het invullen door de verstrekker.
 2. Bezorg ons na 6 behandelingen het origineel ingevulde formulier terug:
  • digitaal: met je smartphone of via MijnPartena. Een kleefzegel is niet nodig.
  • per post naar Partena Ziekenfonds, Sluisweg 2 bus 1 in 9000 Gent, voorzien van een witte kleefzegel.
 3. Het bedrag wordt op je bankrekening teruggestord.

Voorwaarden

 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.
 • Je hebt recht op max. 1 terugbetaling per dag.
 • Acupunctuur moet uitgevoerd worden door een acupuncturist die lid is van een erkende beroepsvereniging van acupuncturisten, of hij/zij moet arts zijn.
 • Maximum van 6 sessies per kalenderjaar per gezinslid.

Christelijke mutualiteit

Helaas is er tot op heden geen terugbetaling voorzien door de christelijke mutualiteit.