Werkt tuina wel degelijk?!

Tuina is één van de oudste vormen van manuele therapie die er bestaat. Tuina kende zelfs haar opmars nog voor de acupunctuur. Maar zijn er ondertussen eigenlijk bewijzen van het effect van tuina?
Gelukkig wel! Naast veel getuigenissen over de effectiviteit van tuina worden, voornamelijk in China, ook klinische studies uitgevoerd naar de doeltreffendheid van tuina ten opzichte van een placebogroep of een andere bestaande techniek.

In een studie gepubliceerd in het wetenschappelijk dagboek van J. Altern Complement Med. 2018 werden personen die een tuinabehandeling kregen vergeleken met een controlegroep die geen behandeling of medicatie toegekend kreeg. In totaal werden 92 mensen betrokken bij het onderzoek en werd er gekeken naar de doeltreffendheid van een tuinabehandeling voor nekpijn. Uit de studie bleek dat zes tuinabehandelingen over 3 weken tijdeffectief bleek te zijn!

Een interessante studie van Jin Lung Kong et al. (2012) vergeleek verschillende aanvullende therapieën voor de behandeling van lage rugklachten. In de studie werd de klemtoon op tuina gelegd met daarbij aanvullend Chinese kruiden, acupunctuur of warmtetherapie (moxatherapie).De beste combinatie voor pijnbehandeling bleek tuina met de aanvulling van Chinese kruiden te zijn. Op de tweede plaats vinden we tuina in combinatie met acupunctuur. De combinatie tuina met moxatherapie werd niet significant beter bevonden.
Ook het Amerikaanse NCCIH bespreekt de klinische effectiviteit van rugmanipulaties, massage en acupunctuurbijchronische lage rugklachten. Tuina bij Praktijk Hanssens betreft een combinatie van deze drie!

Migraine werd ook al meer onder de loep genomen. In een studie van Nie L. et al. (2019) werd de frequentie, intensiteit en duur van migraineaanvallen vergeleken bij tuina- of acupunctuurbehandelingen ten opzichte van een controlegroep die behandeld werd met ‘flunarizine hydrochloride’. Uit deze studie bleek dat voor migraine de beste methode een combinatie is van tuina en acupunctuur.

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat er geen neveneffecten gevonden werden in de studies tijdens of na een tuina- of acupunctuurbehandeling. In tegenstelling tot medicatie waarbij het klinische effect vaak sneller aanwezig is kan ze soms erg vervelende en ongewenste neveneffecten hebben zoals misselijkheid, duizeligheid, slapeloosheid …
Als conclusie kunnen we stellen dat tuina een veilige en efficiënte therapie is. Dat gezegd zijnde mag men dit ook niet als een wondermiddel zien en kan het bijvoorbeeld geen kanker genezen. Tuina is een aanvullende zorg en mag nooit als een vervanging gezien worden van de noodzakelijke reguliere zorgverstrekking.

Geef een antwoord